வெள்ளி, 21 ஆகஸ்ட், 2009

சுதந்திரம்

சுதந்திரம் உணரப்படுகிறது, ஒவ்வொரு விடுதலை நாளும்!
எப்போதும் பறந்து கொண்டிருக்கும் என் வண்டி, இன்று நிம்மதியாய் ஒரு ஓரத்தில்
தினமும் பொதி சுமக்கும் நம் வீட்டுக்குழந்தை வீட்டுப்பாடம் செய்யவேண்டாம்
சமையலறையில் கபடியாடும் பெண்கள் ஒரு நாள் நிம்மதியாய் தூங்கலாம்
நகரும் சர்க்கஸ் கூடாரமாய் திகழும் பேருந்துகள் காலியாய்
ஞாயிற்றுக்கிழமையில் கூட இல்லாத அளவுக்கு வெறிச்சோடிய சாலைகள்
தேசத்தின் பெயரால் பணம் பார்க்கும் ஊடகங்கள்
பாதி பேர் மட்டுமே வந்த பள்ளி விழாவில் வழங்கப்படும் இனிப்புகள்

இப்போதுதான் உணர்கிறேன்;
இன்று சுதந்திர தினம்!!!

வியாழன், 13 ஆகஸ்ட், 2009

வணக்கம்

மூன்று வண்ணப் பட்டுடுத்தி
நீல வண்ண பொட்டு வைத்து
வானுயர விஸ்வரூபம் தந்தாய்;
தலை நிமிர செய்தற்காய் - தாயே
நின்னை தலை வணங்குகிறேன்!