செவ்வாய், 3 ஜூலை, 2012

காயும் காவிரி!

கரைபுரளும் காற்று,
புரண்டு பறக்கும் மணல்,,
நிற்காமல் ஓடுது லாரிகள் மட்டும்!!