திங்கள், 29 ஜூலை, 2013

மழையில்!!!!

திறந்த வானம்,
மூடிய மேகம்,
நனைந்தது உடல்;
பூத்தது உள்ளம்!

மகிழ்ச்சியுடன் சேர்ந்து
சுவாசத்தின் நீட்சி!
முழுமையாய் இழுத்து
நுரையீரலில் நிறைத்துக்கொண்ட
மண்வாசனை!

சிரித்துக்கொண்டும் சிலிர்த்துக்கொண்டும்
நாட்டியமாடும்  பூக்கள்,
புதியதாய் இலைவிட்ட
சின்னச் செடிகள் !

விளையாடிக் களைத்த குழந்தையாய்
கலைந்து  கரைந்த கோலம்,
மீண்டும் குழந்தையாய் நான் !
மழையில்!!!

வெள்ளி, 8 பிப்ரவரி, 2013

புதிய முயற்சி

நண்பர்களே!
ஒரு புதிய முயற்சியாக  ஒளிப்பட போட்டியில் பங்கேற்றுள்ளேன். கீழ்கண்ட இணையபக்கத்தில் நான் எடுத்த ஒளிப்படம் உள்ளது. உங்களின் ஒவ்வொரு வோட்டும் ஒரு முயற்சியின் முன்னேற்றம்.

http://thne.ws/VGVGGW

பாருங்கள்! பிடித்திருந்தால் வோட்டு போடுங்கள்!