செவ்வாய், 3 ஜூன், 2014

மேக ஓவியம்

எத்தனை முறை பார்த்தாலும்
நித்தம் நித்தம் புதுமையாய்,
மேக ஓவியம் தீட்டப்பட்ட வானம்!