வியாழன், 9 டிசம்பர், 2010

அரசியல்

மழை என்ன ஆளும் கட்சியா?
தேர்தலுக்கு முன்னால்
சாலையை சுத்தம் செய்கிறது?

மழை என்ன எதிர் கட்சியா?
சாலைகளின் தரத்தை
வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகிறது?

கருத்துகள் இல்லை: