வெள்ளி, 8 பிப்ரவரி, 2013

புதிய முயற்சி

நண்பர்களே!
ஒரு புதிய முயற்சியாக  ஒளிப்பட போட்டியில் பங்கேற்றுள்ளேன். கீழ்கண்ட இணையபக்கத்தில் நான் எடுத்த ஒளிப்படம் உள்ளது. உங்களின் ஒவ்வொரு வோட்டும் ஒரு முயற்சியின் முன்னேற்றம்.

http://thne.ws/VGVGGW

பாருங்கள்! பிடித்திருந்தால் வோட்டு போடுங்கள்!