வியாழன், 6 மார்ச், 2014

குழந்தை

 அகன்ற தோள்கள் ;
விரிந்த மார்பு ;
முறுக்கிய மீசை ;

அதன் ஓரத்தில் ஒட்டிக்கொண்டிருந்தது ,
துடைக்க மறந்த  ஐஸ் கிரீம் !