புதன், 27 ஜூன், 2012

வேட்டை நாய்கள்

பணத்தின் பசி!
வேட்டை நாய்களாகும் சிங்கங்கள்!
மனிதம் கொன்று தின்று வளர்ந்த சுயநலம்,

அறிவின் வறட்சி,
பணத்தின் தாகம்,
சூரியன் பார்க்காத கண்கள்,
ரூபாய் நோட்டுக்களை பார்க்கின்றன!
பார்க்காத குழந்தைக்கு
சொத்து தேடி சாகசப்பயணம்!

தூங்க மட்டும் வரும் குகைக்குள்,
சிங்கங்களாய் மாறும்
வேட்டை நாய்கள்!
கட்டாயமயமாக்கப்பட்ட அடிமைத்தனம்
கௌரவமாய் பெயர்மாற்றம்
'விசுவாசம்'!

சுதந்திரமாய் சுற்றுகின்றன நாய்கள்!
பணவேட்டையாடும் வேட்டை நாய்கள் நாம்!

கருத்துகள் இல்லை: