வெள்ளி, 10 மார்ச், 2017

காதல் கடல்

கரையின் காதுகளில் 
கடல் பேசும் காதல் மொழி,
அலை!

1 கருத்து:

GST Training Delhi சொன்னது…

I don’t skills ought to I provide you with thanks! i'm altogether shocked by your article. You saved my time. Thanks 1,000,000 for sharing this text.