வெள்ளி, 10 மார்ச், 2017

காதல் கடல்

கரையின் காதுகளில் 
கடல் பேசும் காதல் மொழி,
அலை!

2 கருத்துகள்:

GST Training Delhi சொன்னது…

I don’t skills ought to I provide you with thanks! i'm altogether shocked by your article. You saved my time. Thanks 1,000,000 for sharing this text.

UI UX Design Training சொன்னது…

Great article, Thanks for your nice data, the content is quiet attention-grabbing. i'll be expecting your next post.