திங்கள், 21 ஜூலை, 2014

வாழ்வதற்காக!!!

பாடம் படித்தேன்;
பட்டம் பெற்றேன்;
பணம் தேடினேன்;

கனவு தொலைத்தேன்;
கவிதை தொலைத்தேன்;
சுயம் கவிழ்த்து,
சும்மா வாழ்கிறேன்!

புன்னகை மறந்தேன்;
புறையோடிப் போன
புண்களையும் புறக்கணித்தேன்;

காலம் மறந்தேன்;
காதல் துறந்தேன்!
கல்யாணம் செய்து கொண்டு
கடமையோடு குடித்தனம் செய்தேன்.
ஆரோக்கியம் தொலைத்து
அலுவல்களில் ஐக்கியமானேன்!

சம்பாதிக்கிறேன்,
வாழ்வதற்காக(?)!!!

கருத்துகள் இல்லை: